מילה נרדפת קל דעת

מילים נרדפות למילה קל דעת:עצל,עצלן, נרפה, יחפן (כינוי לבטלן קל דעת) 

נשלח ב מילה נרדפת ל

מצא עוד מילים נרדפות